НКПБ организира на 09.12.2017 г. – състезание за английски пойнтер по правилата на ”Свети Хуберт” в с.Градина община Първомай

пойнтер клуб

НКПБ организира на 09.12.2017 г. – състезание за английски пойнтер по правилата на ”Свети Хуберт” в с.Градина община Първомай /Туристически комплекс “Фазанария”. Сборен пункт във ”Туристически комплекс “Фазанария” в 07.00 часа.
Съдийски състав – Николай Неделчев и Любомир Стефанов.
Същия ден след приключване на състезанието ще се проведе общо годишно събрание на НКПБ при следния дневен ред – Отчет за работата на клуба през 2017 г. Финансов отчет на дейността през годината. Разглеждане на молби за прием на нови членове на клуба. Приемане план за работата на клуба през 2018 г. Точка – РАЗНИ – за допълнителни предложения и други въпроси свързани с дейността на клуба.
Управителния съвет на НКПБ, кани всички свои членове и симпатизанти на породата английски пойнтер, да посетят мероприятието.

Recent Posts
Специализирана екстериорна киноложка изложба за английски пойнтер и английски сетер