СВЕТИ ХУБЕРТ на разселен фазан 03.12.2016 г.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ПОЙНТЕР – БЪЛГАРИЯ организира СВЕТИ ХУБЕРТ на разселен фазан.

На 03.12.2016 г. (събота) от  10.оо часа село ГРАДИНА –община Първомай , област Пловдивска в Фазанарията.

Дарение за участие на едно куче е 30 лв.

Съдия ще бъде г-н Александър Стойчев.

Заявките за участие се приемат на клубна поща pointerbg@abv.bg  или на място !

За повече информация телефон за контакт 0885 267 611.

Заявките за участие задължително се придружават от копие на родословието на кучето.

На 03.12.2016 г. ( същия ден ) Управителният съвет на „Национален клуб Пойнтер – България НКПБ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо събрание в 16.00 ч.в село Градина община Първомай,област Пловдивска в залата на фазанарията , при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на клуба за предходата 2016 година;
  2. Отчет на касата и развъдната дейност ;
  3. Избор на нов управителен съвет – председател,секретар,касиер-отговорник развъдна дейност
  4. Прием на нови членове в клуба;
  5. Други

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.