Сборен пункт за полеви изпитания – ранг САСТ

На 03.04.2016 г. (неделя) сборният пункт за Полеви изпитания с присъждане на титла CACT е в гр. Пазарджик във Фазанарията от 8 часа .