Резултати Свети Хуберт 03.12.2016г.

На 03.12.2016 г.  Пойнтер Клуб България организира „Свети Хуберт” който се проведе в село ГРАДИНА –община Първомай  в  Фазанарията

За съдия беше поканен г-н  Александър Стойчев.

Явиха се 13  кучета от които :

Първа награда спечели пойнтер  АЙРA дел НЕНКОВСКИ с водач Мирослав Ненковски.

Втора награда спечели пойнтер  БЕРТА ФАИЬРСТАЙЛС  с водач  Димитър Колев.

Трета награда спечели пойнтер   ДАРСИ  дел  НЕНКОВСКИ с водач   Павлин Казаков.