ПРЕТЪРСВАНЕ НА ТЕРЕНА

Пойнтерът претърсва терена, тичайки в стремителен галоп, който в същото време е удължен, с тенденция към запазване на постоянен ритъм на движенията при висока скорост по права линия.

Ако при претърсването галопът се наблюдава в профил, се създава впечатлението, че тялото почти незабележимо извършва движения около мислен център на тежестта, който отстои на постоянно разстояние от тила. Това поклащане спомага да се придаде на тялото максимален импулс на движение. Същевременно лекотата и елегантността на движенията на пойнтера спомагат за неговата изключителна сила и безпределна издръжливост.

Гръбната линия е хоризонтална, единствено крупата е леко присвита, а скоковете при галопа кучето извършва изпъвайки максимално тялото си. Особено ясно е изразено това при задните крайници, които се изпъват назад с мощен тласък.

Пойнтерът държи главата си винаги високо вдигната, в доминираща поза. Ушите се движат свободно, но без да минават твърде високо над нивото на главата. Създава се впечатление, че всички способности на кучето са съсредоточени към една единствена цел: галопа. То е толкова сигурно в силата на обонянието си, че неговото претърсване на полето понякога създава впечатление повече на безцелно галопиране, от колкото на внимателно претърсване. Пойнтерът галопира с нос, обърнат по посока на вятъра, без да обръща внимание на детайли. Държи опашката си като продължение на гръбната линия или малко по-високо. При галопирането по права линия опашката извършва едва забележими движения нагоре-надолу.

Претърсването на терена се извършва с широки, прави и в същото време достатъчно отдалечени една от друга совалки. При навлизане в зона с по-слаба миризма на дивеч, пойнтерът постепенно скъсява дължината на совалките си и съсредоточава търсенето си в посока на предполагаемия източник на миризмата като е възможно понякога кучето да тръгне директно срещу него. Всички тези действия се извършват без забележимо намаляване на темпото. Ако се увери, че това е лъжлива следа, пойнтерът продължава претърсването с високо вдигната глава и нос. И обратното – ако е уверен, че миризмата го води към дивеч, той започва да кулира.

претърсване на терена - английски пойнтер

ТВЪРДО МАРКИРАНЕ

Понякога след кратко изненадващо застиване кучето мигновено възстановява претърсването, редувайки галоп с накъсани и забързани крачки, преминаващи в ситен тръс или по-удължени крачки и отново галоп за да завърши всичко с изненадваща стойка, сякаш се е сблъскал с невидима стена. Това е така нареченото твърдо маркиране: пойнтерът е изправен, тялото му е изваяно като статуя, главата е изпъната в продължение на врата, носът е хоризонтален или леко повдигнат, с разширени ноздри, очите са вторачени, ушите са максимално наострени, мускулите са видимо напрегнати; често с присвит преден и напрегнат заден крак. Тялото потрепва единствено от нервните издишвания. Те се отразяват като малко неестествено потрепване на опашката, която е изпъната, а понякога леко извита надолу. Кучето остава в тази поза неподвижно, изразявайки абсолютна сигурност в себе си.

преследване на дивеч

ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ДИВЕЧ

Когато отново навлезе в зона със силен мирис на дивеч и е сигурен в наличието на дивеча, пойнтерът изненадващо се заковава на стойка, след това стартира внезапно като изстрелян за да замръзне отново в сигурна стойка. Ако неочаквано се озове твърде близо до дивеча, което би представлявало за него нежелан инцидент, той реагира чрез рязко (отсечено) заемане на стойка, като главата е леко повдигната и обърната към скривалището на дивеча. Често се случва при промяна на вятъра кучето да се обърне на 180о като заема новата си стойка още във въздуха и се приземява, оставайки като статуя в заетата вече поза. В този случай – и само в него – е възможно заемането на стойка на земята в следствие на завладелия го инстинкт когато усети, че се намира твърде близо до дивеча.

Ако дивечът се опитва да се отдалечи, придвижвайки се по земята, пойтерът показва това като се протяга нагоре, вдигайки нос над хоризонталната линия без да се притеснява от факта, че губи контакт с дивеча и го оставя да се отдалечи. След приближаването на водача кучето тръгва често без да следва директно миризмата. Вместо това то започва да пресича следата с множество къси совалки, тръс и галоп, накъсани от чести застивания. Кулминация на тези действия е заемането на стегната и отсечена стойка. Описаните действия на пойнтера се извършват докато продължава проследяването на дивеча – една поредица от бързи и отсечени крачки.

ПРИБЛИЖАВАНЕ КЪМ ДИВЕЧА

Винаги високо изправен или само леко отпуснат на крака, дълбоко поемайки въздух, пойнтерът желае и трябва да доминира над вятъра, осланяйки се само на наличната във въздуха издадена от дивеча миризма. Кучето не реагира на команда за по-голямо приближаване до дивеча, ако той е неподвижен и без желание за излитане. Такова приближаване до дивеча пойнтерът извършва отново с накъсани движения.

Такъв трайлов тип пойнтер никога доброволно не променя своя перфектен и характерен стил на работа в зависимост от вида дивеч. По време на състезания не се позволяват никакви колебания в ритъма на работа тъй като съдията няма възможност да прецени до колко промяната на ритъма е желана или е в следствие на безразличие или липса на способности. Кучето се оценява единствено според работата му в момента на състезанието без да се взима под внимание наблюдавана в миналото или бъдещата му работа.

По описаният до тук начин пойнтерът работи при идеални условия откъм терен и наличие на дивеч. Ако тези условия не са налични, резултатността на работата пропорционално намалява. По тази причина трябва много прецизно да се отчитат особеностите на състезателните условия, за да могат да се вземат предвид при крайната оценка на показаната работа.
При наличие на дивеч със слаба миризма в тих ден докато миризмата е все още разпространена на малка дистанция може да се очаква късо проследяване и близка стойка.
Носенето на главата в посочения в примера случай е ниsко, носната гъба е леко спусната надолу. При дивеч, който не пробягва на крак, на практика не съществува възможност за проследяване. На залесени, без пряка видимост терени трайлерите често излизат извън зоната на видимост и контрола на водачите си, за да се върнат малко по-късно. Дивеч, който е добре прикрит в растителността, може да излети сам без особена причина.
При класическо състезание не може да се толерира тясното търсене, ниското носене на главата, забавеното движение или предпазливостта, изместваща смелостта. Елитните представители на пойнтерите се представят успешно и при най-тежки условия.
Секундирането става спонтанно и високо изправено на крака, в експресивна и стегната поза, но не толкова горда, колкото при стойка, с бързо спиране, ако двете кучета са много близо и този, който трябва да секундира, изведнъж вижда направената от партньора си стойка. Съществува и обратна възможност, при която дълга подготовка предхожда секундирането, извършващо се на много голяма дистанция.

материала е взаимстван от : www.dogbg.net

Новини

В настоящата рубрика ще Ви запознаваме с предстоящите събития на клуб Пойнтер България, в които ще отбелязваме местата на организация, конкурсите, участниците и резултатите в следствие на тях. Следете нашият календар, който ще Ви информира за всяко следващо събитие.

повече

Развъдници

За всички любимци на четириногите, предлагаме развъдниците, от които можете да закупите Вашия домашен любимец и приятел. Информирайте се за тях на посочения имейл или се свържете директно с техния титуляр.

повече