Бланки за попълване

бланки за изтегляне

Устав на клуба


ИЗТЕГЛЯНЕ

Бланки за попълване

бланки за изтегляне

Заявление за членство


ИЗТЕГЛЯНЕ

бланки за изтегляне

Уведомление за заплождане


ИЗТЕГЛЯНЕ

бланки за изтегляне

Бланка за регистрация на име в FCI


ИЗТЕГЛЯНЕ

бланки за изтегляне

Бланка на БРФК


ИЗТЕГЛЯНЕ

Правилници

бланки за изтегляне

ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания


ИЗТЕГЛЯНЕ

бланки за изтегляне

ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени


ИЗТЕГЛЯНЕ

бланки за изтегляне

Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки


ИЗТЕГЛЯНЕ