История на породата

пойнтер клуб България
английски пойнтер

Все още историята на английският пойнтер е спорна и не е известно точно мястото, от където идват първите кучета, някои казват Испания и Португалия, други казват Източна Европа или Англия. Историята и анатомоята доказват, че пойнтера е минал през кръстоски със стария испански пойнтер и по-леките разновидности на Фоксхаунда, също грейхаунда и блъдхаунда може да са играли роля в създаването им, както и булдога, от който пойнтера е наследил резкият стоп.

Произход

Някои вярват, че пойнтера произхожда от Испания и мигрира към Англия чрез посредничеството на търговски дружества.

Според събраните обаче проучвания за породата, написани от William Arkwright, породата вероятно е ориентирана от изток, минаваща през Италия по пътя си към Испания. Независимо от това в Англия установяват прототипа на породата.Първите записки за породата там датират от 1650 година..

Ловец

Първоначално пойнтера е бил кучето на соколарите. Те го използвали само за лов на заек, а по-късно ловците започват да го използват и за лов на птици. Пойнтерът е уникален в инстинкта си, когато усети дивеч, просто да спре и да го маркира. Тази порода позволява на други кучета, като хрътките и ретривърите действително да улавят и апортират дивеча. Тази му тясна способност накарала ловците през 17 в. да започват да организират и състезания с пойнтери, в комбинация с други апортиращи породи.

С годините породата се доказва при лова на птици, тъй като не тича да преследва дивеча във вухрушка от пера, а отбелязва тихо и точно местоположението му на земята, което дава време на ловеца , да бъде подготвен за изстрел, без дивеча да бъде подплашен преди това. В началото на 19в пойнтера става толкова атрактивен, че започва да измества английският сетер в състезанията и лова.

Английският пойнтер

Първоначално пойнтера е бил кучето на соколарите. Те го използвали само за лов на заек, а по-късно ловците започват да го използват и за лов на птици. Пойнтерът е уникален в инстинкта си, когато усети дивеч, просто да спре и да го маркира. Тази порода позволява на други кучета, като хрътките и ретривърите действително да улавят и апортират дивеча. Тази му тясна способност накарало ловците през 17 в. да започват га организират и състезания с пойнтери, в комбинация с други апортиращи породи.